Homepage

Featured

Học cách sử dụng từ vựng tự nhiên thông qua Series Bí ý tưởng

Đây là một bài sửa trong chuỗi bài học Bí ý tưởng (WT2), từ vựng resort to sth là một ví dụ điển hình cho việc ứng dụng từ vựng hợp ngữ cảnh —> ba mẹ vì bận rộn nên không chơi thể thao, nói chuyện, chăm sóc con cái được —> họ phải (resort…

Continue Reading Học cách sử dụng từ vựng tự nhiên thông qua Series Bí ý tưởng

Spotlight

Explore