Hướng dẫn học Speaking hiệu quả

Đây là bài hướng dẫn học Speaking bằng App English Journey, các bạn có thể tải app tại:

App Store (IOS)

CH Play (Android) – Beta Testing

Web-app

Mình sẽ minh họa các bước bằng hình ảnh trên App IOS, nếu các bạn học trên Web cũng áp dụng các bước tương tự nhé.

IMG_5039

Bước 1: chọn chủ đề muốn học

IMG_5040

Bước 2: nghe câu hỏi

App sẽ tự động hỏi bạn, bạn cần nghe kỹ xem câu hỏi là gì, bấm vào hình tai nghe để nghe lại nếu cần.

*Trên Web thì câu hỏi không tự động, bạn cần bấm nút Play để nghe.

IMG_5041

Bước 3: mở Sample Answer

Phần trả lời mẫu sẽ hiện ra và bạn sẽ thực hiện những bước sau đây:

1. Chọn phần trả lời phù hợp với bản thân (trong câu này thì phần trên là dành cho sinh viên, phần dưới dành cho người đi làm).

2. Đọc to phần bạn chọn (bằng miệng, không đọc thầm hoặc đọc bằng mắt). Thay đổi lại các chi tiết trong phần trả lời cho đúng với bản thân, ví dụ bạn là kế toán viên làm việc tại quận 1 và thâm niên là 2 năm -> I’m an accountant working in a company located in District 1, Ho Chi Minh City. My main responsibility is working with numbers and reports. I have been working for nearly 2 years.

3. Ghi nhớ yêu cầu của câu hỏi (không phải nội dung):

Câu này yêu cầu trả lời 4 mục: 

– tên công việc 

– nơi làm việc

– nội dung công việc

– thâm niên

4. Bấm nút màu đỏ “I forgot” để qua câu tiếp theo và lặp lại trình tự:

– nghe câu hỏi

– mở Sample Answer

– đọc

– ghi nhớ yêu cầu câu hỏi

– bấm nút đỏ

IMG_5040

Bước 4: nghe và thực hành trả lời câu hỏi

Khi bạn làm xong hết 4 thẻ câu hỏi theo các bước như trên thì thẻ câu hỏi đầu tiên sẽ quay lại, lúc này các bạn làm theo trình tự như sau:

1. Nghe câu hỏi

2. Ghi ra yêu cầu của câu hỏi (phần phân tích ở bước 3)

– Câu này mình nghe là What do you do?

– Vậy mình phải nói về: tên công việc của mình, nơi làm việc, nội dung công việc và thâm niên.

3. Trên App có chức năng thu âm nên các bạn có thể bấm nút hình Micro để thu lại (trên Web hiện tại chưa có tính năng này)

4. Sau khi tự trả lời, sẽ có hai trường hợp xảy ra:

– 5.1 Bạn trả lời thành công, đầy đủ yêu cầu câu hỏi -> bấm nút xanh “I remembered”

– 5.2 Bạn trả lời không thành công, cảm thấy phần trả lời có vấn đề (thiếu thông tin) -> lặp lại các bước sau:

+ mở sample -> đọc lại sample -> ghi chú lại yêu cầu câu hỏi -> bấm nút đỏ “I forgot”

 

IMG_5043

Bước 5: lặp lại bước 4 cho đến khi hoàn thành bài học

Những câu các bạn bấm nút xanh, phần mềm sẽ không hỏi lại nữa.

Những câu các bạn bấm đỏ, phần mềm sẽ tiếp tục hỏi lại và các bạn sẽ lặp lại bước 4 cho đến khi hoàn thành bài học.

Lưu ý:

* Nếu luyện một mình, không có ai nhận xét câu trả lời, nên thu âm lại phần trả lời để tự đánh giá.

* Tránh việc nhẩm thuộc lòng nội dung Sample, cái bạn cần ghi nhớ là yêu cầu của câu hỏi, không phải nội dung.

* Luyện tập sẽ rất cực, đọc liên tục 5 phút là miệng sẽ khô ran, do vậy nên uống nước trong quá trình luyện.

* Các bạn luyện trong tuần và ôn lại toàn bộ bài đã luyện vào cuối tuần để việc học phát huy hiệu quả tốt nhất.

 

IMG_5044

Thử thách Speaking bằng nút Random (App only)

Các bạn gạt nút shuffle lessons để kích hoạt tính năng này.

Sau khi đã được kích hoạt, các bài học sẽ không hỏi theo thứ tự nữa mà sẽ random ngẫu nhiên.

Các bạn có thể bấm vào nút danh mục tương ứng như Sp1 Cam hay Speaking Task 1 để thử thách trả lời câu hỏi ngẫu nhiên.

Chúc các bạn học vui ạ <3