Unit 7 – Favorites 2

 

Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Freeville Blue Jays 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

 Spring is here! The Freeville Blue Jays first game of the season is always a fun event for our town. And this year, Freeville’s favorite team is giving away free baseballs for one night only. 

[/bg_collapse]