Unit 7 – Favorites 4


*Chỉ cần nhấn Submit 1 lần

Listening 3

4. Bấm nút PLAY để nghe (nên đeo tai nghe)

 

Bấm dừng theo từng câu và điền nội dung nghe được vào ô bên dưới

Tên riêng trong bài: Brady Brothers, Boston

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

 Every girl’s new favorite band is the Brady Brothers. Their 2 concerts in Boston sold out in five minutes, so they’ve added 2 more shows. Good luck getting tickets. 

[/bg_collapse]