Payment

TECHCOMBANK

Tên chủ tài khoản: VO QUANG SANG

Số tài khoản: 19032351135018

Tên Ngân hàng: Techcombank (Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương) – Chi nhánh Sài Gòn – PGD Nguyễn Văn Trỗi (Quận 3)