SP1 – Practice 5

Hướng dẫn thu âm:
1. Đọc cả câu hỏi và câu trả lời
2. Thu liên tục 5 câu không ngắt quãng
3. Tốc độ vừa phải, không quá nhanh hay quá chậm
4. Cố gắng phát âm rõ ràng, đặt biệt là final sound (âm cuối)

[maxbutton id=”93″ ]