WR1 – UK commuters 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The graph shows the average number of UK commuters travelling each day by car, bus and train between 1970 and 2030.

 

Làm vào đây