IELTS Writing Lessons

Hướng dẫn mở khoá

Chuyển khoản 600K vào tài khoản dưới đây, bạn sẽ:
1. Xem được toàn bộ bài giảng: video + file
2. Làm bài tập và nhận bài chấm cả hai tasks
3. Nhận 4 ebooks tự học Writing và được update miễn phí
4. Nhận hỗ trợ trực tuyến từ giáo viên

1024609658 (hoặc THAYGIAOSANG)
VO QUANG SANG
Vietcombank HCM
Nội dung: “Tên bạn + sdt”

Nếu thành công chinh phục thử thách 100 ngày, bạn sẽ nhận thưởng 100K.

Xác nhận chuyển khoản

IELTS Writing Task 1

22 bài học + 3 bài kiểm tra theo format thi thực tế trên máy tính

IELTS Writing Task 2

16 bài học + 4 bài kiểm tra theo format thi thực tế trên máy tính

Final Test

-Form có thời gian 60 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên cho task 1 và 250 từ trở lên cho task 2

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

-Thời gian sẽ bắt đầu tính khi bạn bấm Start