IELTS Writing Lessons (Tự học IELTS 100 ngày)

Tham gia chấm bài Writing thử thách IELTS 100 ngày

Bạn có thể xem toàn bộ bài học + Video + gửi bài chấm cả hai phần Task 1 và 2 (trong chương trình) – Có band điểm tham khảo cho các bài kiểm tra:

Chuyển khoản 800k đặt cọc vào tài khoản sau: 

1024609658 (hoặc THAYGIAOSANG)
Vietcombank HCM
Nội dung: “Tên bạn + sdt”

Nếu hoàn thành thử thách 100 ngày (đầy đủ Listening, Reading, Writing), bạn sẽ nhận lại 300k nhé.

ielts-correction-0

IELTS Writing Task 1

22 bài học + 3 bài kiểm tra theo format thi thực tế trên máy tính

IELTS Writing Task 2

19 bài học + 4 bài kiểm tra theo format thi thực tế trên máy tính

Final Test

Cần chú ý:

-Form có thời gian 60 phút, hết thời gian bài sẽ tự nộp

-Form có phần đếm số từ, cố gắng làm đủ 150 từ trở lên cho task 1 và 250 từ trở lên cho task 2

-Phần làm bài đã bị khóa chức năng copy/ paste nên mọi người sẽ không thể copy bài từ bên ngoài vào được → phải gõ ra toàn bộ

-Thời gian sẽ bắt đầu tính khi bạn bấm Start