WT1 – Airport’s passengers 11

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

 

Làm vào đây