WT1 – Airport’s passengers 9

 

The chart shows the number of travellers using three major airports in New York City between 1995 and 2000.

 

Thân bài 3 (2000)

-Phân tích số liệu các danh mục trong giai đoạn 1998 – 2000

the John F.Kennedy airport

1998 – 1999: 35 giảm xuống 32

1999 – 2000: 32 tăng lên 44

the LaGuardia airport 1998 – 2000: 48 tăng lên 68 (giá trị cao nhất)
the Newark airport 1998 – 2000: giữ nguyên giá trị

-Viết câu mô tả số liệu:

Khung bài viết

1. the figure for travellers using + danh mục 

2. the number of passengers passing through + danh mục

the John F.Kennedy airport From 1998 to 1999, the figure for travellers using + the John F.Kennedy airport +   from 35 million passengers to 32 million passengers, then it over the next years.
the LaGuardia airport In 2000, the number of passengers passing through + the LaGuardia airport + of 68 million.
the Newark airport Between 1998 and 2000, the figure for travellers using + the Newark airport + .

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

the John F.Kennedy airport From 1998 to 1999, the figure for travellers using + the John F.Kennedy airport + dropped/ saw a drop from 35 million passengers to 32 million passengers, then it saw an increase of/ increased by 12 million passengers over the next years.
the LaGuardia airport In 2000, the number of passengers passing through + the LaGuardia airport + reached the peak of 68 million.
the Newark airport Between 1998 and 2000, the figure for travellers using + the Newark airport + remained stable, at 42 million passengers.

Next

[/bg_collapse]