WT1 – Sales of games 12

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The bar graph shows the global sales (in billions of dollars) of different types of digital games between 2000 and 2006.

Làm vào đây