WT1 – Sales of mobile phone 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The chart shows global sales of the top five mobile phone brands between 2009 and 2013.

 

Làm vào đây