WT1 – Science qualifications 7

 

The chart gives information about science qualifications held by people in two countries.

 

Chia thân bài

-Bài này ta sẽ chia theo danh mục, mỗi danh mục một thân bài cho dễ làm:

1. Thân bài 1: No qualifications in science

2. Thân bài 2: School leaving exams

3. Thân bài 3: Bachelor’s degrees

4. Thân bài 4: Master’s degrees

 

Thân bài 3 (Bachelor’s degrees)

Singapore 20%
Malaysia 10% 

Thân bài 4 (Master’s degrees)

Singapore 5%
Malaysia 5% 

 

-Viết câu mô tả số liệu:

Khung bài viết

1. the figure for + danh mục 1 + held by people in + danh mục 2

2. the percentage/ proportion/ rate of + people in + danh mục 2 + holding/ having + danh mục 1

Thân bài 3 (Bachelor’s degrees)

Singapore

Malaysia

-Dùng so sánh gấp đôi:

The rate of people in Singapore holding Bachelor’s degrees 20% which is as many as that of people in Malaysia.

Thân bài 4 (Master’s degrees)

Singapore

Malaysia

The figures for Master’s degrees held by people in both countries , at 5%.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

Thân bài 3 (Bachelor’s degrees)

Singapore

Malaysia

-Dùng so sánh gấp đôi:

The rate of people in Singapore holding Bachelor’s degrees makes up 20% which is twice as many as that of people in Malaysia.

Thân bài 4 (Master’s degrees)

Singapore

Malaysia

The figures for Master’s degrees held by people in both countries are the same, at 5%.

Next

[/bg_collapse]