WT1 – TV Shows 9

 

Giờ thử thách nhìn biểu đồ và làm lại hoàn chỉnh bài Task 1 nhé, nếu bạn chưa dám thử thách có thể luyện lại từ đầu bằng cách bấm vào đây ^^

The charts give information about two genres of TV programmes watched by men and women and four different age groups in Australia.

 

Làm vào đây