Paraphrasing

*Collocation là trật tự từ, tra từ điển collocation sẽ giúp chúng ta biết được một danh từ sẽ đi được với những động từ hoặc tính từ nào, từ đó tăng độ chính xác của câu viết.

Mở bài

*Phần màu đỏ chúng ta sẽ ghi nhớ để áp dụng cho những bài cùng dạng câu hỏi.

Thân bài lợi ích

*Khi tra từ điển, ngoài ý nghĩa và cách đọc, chúng ta nên chú ý cách sử dụng của động từ trong câu qua những ví dụ. Hiểu rõ cách sử dụng của động từ sẽ giúp nâng cao độ chính xác khi viết câu.

Link từ điển: Cambridge Dictionary

*Giờ là lúc chúng ta sẽ làm cho ý tưởng chi tiết và thuyết phục hơn.

Thân bài bất lợi

Kết luận - tóm tắt ý tưởng

Tích lũy từ vựng