WT2 – Admiring famous people 2

 

Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Tài năng và thành tựu của thần tượng có thể mang lại điều gì cho người trẻ?

Clarify

Cho một ví dụ minh họa (nói về người thân trong gia đình)

Idea 2

Cùng hâm mộ người nổi tiếng, người trẻ ngày nay thường có xu hướng gì?

Clarify

Việc này sẽ có lợi gì cho người trẻ?