WT2 – Admiring famous people 5

 

Nowadays young people are admiring media and sports stars, even though they do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?

Body 2

ảnh hưởng tiêu cực

bắt chước

phá hủy sức khỏe

có khuynh hướng dành quá nhiều thời gian

xao nhãng việc học

 

Dịch ý tưởng ra tiếng Anh

Idea 1

Bất lợi thứ nhất đó là nếu người trẻ hâm mộ những thần tượng không phải tấm gương tốt, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi của họ.

Clarify

Ví dụ: họ có thể bắt chước những thói quen xấu của thần tượng như hút thuốc, uống rượu hoặc thậm chí lạm dụng chất kích thích. Những điều này sẽ phá hủy sức khỏe và cả cuộc sống tương lai của họ.

Idea 2

Bất lợi thứ hai đó là người trẻ thường có khuynh hướng dành quá nhiều thời gian theo dõi thần tượng qua mạng xã hội và tham gia các sự kiện của họ.

Clarify

Điều này có thể làm họ xao nhãng việc học cũng như dẫn đến kết quả học tập kém.