WT2 – Bad news 3

 

Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Body 1

trở nên bi quan

mất niềm tin vào cuộc sống

gặp nhiều khó khăn

gây hoang mang trong cộng đồng

giảm chất lượng cuộc sống

 

Idea 1

Lý do đầu tiên đó là tiếp xúc thường xuyên với tin tức tiêu cực trên báo hoặc TV sẽ làm cho nhiều cá nhân trở nên bi quan và mất niềm tin vào cuộc sống.

Clarify

Từ đó, họ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đương đầu và vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là quá nhiều tin tức về tội phạm có thể gây hoang mang trong cộng đồng.

Clarify

Điều này sẽ khiến cho người dân cảm thấy bất an dù ở nhà hay ra đường và làm giảm chất lượng cuộc sống của họ.