WT2 – Bad news 4

 

Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than positive development. Some people think it is harmful to individuals and to society. To what extent do you agree or disagree?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Lan truyền tin tức tiêu cực có thể mang lại lợi ích gì cho mọi người?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.

Idea 2

Tin tức về thảm họa tự nhiên sẽ mang lại lợi ích gì cho quốc gia và con người gặp phải thiên tai?

Clarify

Cho ví dụ minh họa