WT2 – Cost of living 5

 

In many countries, the cost of living is rising. What effects do higher prices have on individuals and society? And what are better ways for people to deal with the high cost?

Body 2

đẩy mạnh

cắt giảm chi tiêu không cần thiết

tiết kiệm khoảng tiền đáng kể

áp dụng lời khuyên

ban hành chính sách

góp phần giải quyết

 

Idea 1

Giải pháp đầu tiên là chương trình TV về mua sắm thông minh nên được đẩy mạnh để khuyến khích người dân cắt giảm các chi tiêu không cần thiết như quần áo, mỹ phẩm và giải trí.

Clarify

VD: mẹ tôi đã tiết kiệm được một khoảng tiền đáng kể sau khi áp dụng lời khuyên mua sắm từ một chương trình TV.

Idea 2

Giải pháp thứ hai đó là chính quyền địa phương có thể ban hành chính sách thu hút đầu tư nước ngoài.

Clarify

Điều này sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm và góp phần giải quyết vấn đề thất nghiệp của người dân.