WT2 – Crime education 3

 

Some people who have been in prison become good citizens later. Some people think that having these people to give a talk to school students is the best way to tell them about the dangers of committing a crime. Do you agree or disagree?

Body 1

đã từng

hiểu rất rõ

có tính thuyết phục

có hiệu quả

kiếm được thu nhập

cống hiến cho cộng đồng

làm lại cuộc đời

ngăn tái phạm tội

 

Idea 1

Lý do đầu tiên là cựu tù nhân đã từng phạm tội trong quá khứ, do vậy họ hiểu rất rõ sự nguy hiểm của việc trở thành tội phạm và hình phạt nghiêm khắc cho việc vi phạm pháp luật.

Clarify

Do vậy, bài nói của họ với học sinh sẽ có tính thuyết phục cao và hiệu quả trong việc giảm tội phạm vị thành niên.

Idea 2

Lý thứ thứ hai đó là phương pháp này sẽ tạo cơ hội cho cựu tù nhân kiếm được thu nhập, cống hiến cho cộng đồng và làm lại cuộc đời.

Clarify

Điều này ngăn họ tái phạm tội.