WT2 – Delaying childbirth 2

 

Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do advantages of this outweigh disadvantages?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are some reasons why + paraphrasing đề bài

Idea 1

Các cặp đôi trẻ muốn làm gì trước khi có con?

Clarify

Điều này có lợi gì cho họ khi sinh con sau này?

Idea 2

Nếu cặp đôi có con sớm, họ sẽ gặp phải vấn đề gì?

Clarify

Vấn đề này có thể ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ của cặp đôi?