WT2 – Delaying childbirth 4

 

Nowadays, more and more people decide to have children later in their life. What are the reasons? Do advantages of this outweigh disadvantages?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Nếu cặp đôi trì hoãn có con trong thời gian dài, điều này sẽ gây bất lợi gì cho người phụ nữ và con của họ?

Clarify

Vấn đề này gây ảnh hưởng gì cho cộng đồng trong tương lai?

Idea 2

Xu hướng này có thể gây ra vấn đề gì trong gia đình?

Clarify

Vấn đề này ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ gia đình?