WT2 – Feeling unsafe 3

 

People today do not feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions?

Body 1

tỉ lệ tội phạm ngày càng tăng

đột nhập vào nhà

lấy đi tài sản

đe dọa tính mạng

trở nên ngày càng nghiêm trọng

lo ngại/ lo sợ

mắc các bệnh đường hô hấp

 

Dịch ý tưởng sang tiếng Anh

Idea 1

Lý do đầu tiên là tỉ lệ tội phạm ngày càng tăng đang khiến người dân cảm thấy bất an khi họ ở nhà.

Clarify

Họ lo ngại trộm có thể đột nhập vào nhà, lấy đi tài sản và thậm chí đe dọa tính mạng của họ.

Idea 2

Lý do thứ hai là vấn đề ô nhiễm không khí đang trở nên ngày càng nghiêm trọng.

Clarify

Kết quả là ngày càng nhiều người ngại ra đường vì họ lo sợ mắc các bệnh đường hô hấp như viêm phổi và ung thư phổi.