WT2 – Food waste 3

 

Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

Body 1

bị ảnh hưởng

có xu hướng

quá bận rộn để sử dụng hết (thực phẩm)

trữ quá lâu và bị hết hạn

không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng

 

Dịch ý tưởng sang tiếng Anh

Idea 1

Lý do đầu tiên là thói quen mua sắm của người dân hiện nay bị ảnh hưởng bởi vô vàn quảng cáo và khuyến mại.

Clarify

Họ có xu hướng mua nhiều thực phẩm hơn nhu cầu thực tế, nhưng lại quá bận rộn làm việc để sử dụng hết. Do đó, nhiều thực phẩm bị trữ quá lâu, hết hạn và vứt bỏ mỗi ngày.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của ngành công nghiệp thực phẩm sẽ sàng lọc và vứt bỏ.

Clarify

Do vậy, ngành công nghiệp thực phẩm tạo ra một lượng thực phẩm lãng phí rất lớn mỗi ngày.