WT2 – Food waste 4

 

Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Làm thế nào để giảm sự ảnh hưởng của quảng cáo lên người dân?

Clarify

Cho ví dụ minh họa.

Idea 2

Thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của ngành sản xuất thực phẩm có thể được biến thành sản phẩm gì?

Clarify

Điều này mang lại lợi ích gì cho các công ty sản xuất thực phẩm?