WT2 – Food waste 5

 

Every day, millions of tons of food are wasted all over the world. Why do you think this is happening? And how can we solve this problem?

Body 2

được đẩy mạnh

làm giảm ảnh hưởng

thành công

giảm đáng kể

biến thành

tạo ra lợi nhuận

 

Idea 1

Giải pháp đầu tiên là các chương trình TV về mua sắm thông minh nên được đẩy mạnh để làm giảm ảnh hưởng của quảng cáo lên người dân.

Clarify

VD: sau khi học được các mẹo mua sắm từ một chương trình TV như mang vừa đủ tiền và lập danh sách trước khi mua, mẹ tôi đã thành công trong việc giảm đáng kể lượng thức ăn bị lãng phí.

Idea 2

Giải pháp thứ hai là các thực phẩm không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng của ngành công nghiệp thực phẩm có thể được biến thành phân bón hoặc thức ăn cho gia súc.

Clarify

Điều này không chỉ tạo ra lợi nhuận cho các công ty sản xuất thực phẩm mà còn làm giảm thực phẩm lãng phí.