WT2 – Foreign movies 3

 

Some people think that it is good for a country’s culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally. Discuss both views and give your opinion.

Body 1

mở rộng tầm hiểu biết

cúi đầu khi chào

sự hiểu biết văn hóa lẫn nhau

đẩy mạnh mối quan hệ

góp phần vào sự phát triển kinh tế

 

Idea 1

Lý do đầu tiên đó là việc xem phim và chương trình TV ngoại nhập sẽ giúp mọi người mở rộng tầm hiểu biết về văn hóa của các quốc gia khác.

Clarify

VD: em gái tôi xem rất nhiều phim Nhật Bản - điều này giúp em ấy học được rất nhiều điều thú vị về văn hóa Nhật Bản như họ thường cúi đầu khi chào nhau.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là xu hướng nay sẽ tăng sự hiểu biết văn hóa và đẩy mạnh mối quan hệ giữa các nước.

Clarify

Điều này sẽ góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực.