WT2 – Foreign movies 5

 

Some people think that it is good for a country’s culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally. Discuss both views and give your opinion.

Body 2

trở thành công cụ quảng bá văn hóa

thắng giải

quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống

thúc đẩy ngành CN phim trong nước

tạo ra nhiều cơ hội việc làm

góp phần làm giảm

 

Idea 1

Đầu tiên, phim sản xuất trong nước có thể trở thành công cụ quảng bá văn hóa một quốc gia ra thế giới.

Clarify

VD: bộ phim The White Silk Dress, sản xuất bởi một hãng phim Vietnam đã thắng giải tại liên hoan phim quốc tế và giúp quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của Vietnam ra thế giới.

Idea 2

Thứ hai, nếu phim trong nước được khuyến khích sản xuất, điều này sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp phim trong nước và tạo ra nhiều cơ hội việc làm như diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất phim.

Clarify

Điều này sẽ làm giảm tỉ lệ thất nghiệp.