WT2 – Job competition 4

 

Nowadays, more and more older people who need work compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Làm thế nào để giúp người lớn tuổi trang bị thêm kĩ năng?

Clarify

Giải pháp này giúp ích cho người lớn tuổi như thế nào?

Idea 2

Chính phủ có thể làm gì để giúp người lớn tuổi không còn phải cạnh tranh công việc với người trẻ?

Clarify

Điều này có lợi gì cho lao động trẻ?