WT2 – Libraries 2

 

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

There are understandable reasons why + paraphrasing đề bài

Idea 1

Cái gì có thể cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin trực tuyến mà không cần đi đến thư viện nữa?

Clarify

Điều này sẽ mang lại lợi ích gì cho học sinh?

Idea 2

Học sinh có thể tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng nhờ vào cái gì?

Clarify

Điều này sẽ giúp ích như thế nào cho học sinh?