WT2 – Libraries 3

 

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Body 1

đáp ứng nhu cầu

bộ máy tìm kiếm

so sánh với

tiết kiệm thời gian

tăng hiệu suất học tập

 

Idea 1

Lý do đầu tiên là sự phát triển của Internet có thể cho phép học sinh dễ dàng truy cập thông tin trực tuyến thông qua điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay mọi lúc mọi nơi.

Clarify

Điều này sẽ đáp ứng nhu cầu của sinh viên trong bất kì chuyên ngành học bởi vì lượng thông tin trực tuyến rất là lớn và đa dạng.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là học sinh có thể tìm kiếm thông tin trên mạng nhanh chóng nhờ vào các bộ máy tìm kiếm như Google.

Clarify

Do vậy, điều này sẽ giúp họ tiết kiệm thời gian và tăng năng suất học tập.