WT2 – Libraries 5

 

Students today can easily access information online, so libraries are no longer necessary. Do you agree or disagree?

Body 2

có độ tin cậy cao

kiểm duyệt

có lợi

làm nghiên cứu

làm khóa luận tốt nghiệp

tuân thủ quy định nghiêm ngặt

thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống

 

Idea 1

Đầu tiên, kiến thức từ sách của thư viện sẽ có độ tin cậy cao vì những sách này phải được kiểm duyệt cẩn thận trước khi được xuất bản.

Clarify

Kiến thức này có thể có lợi cho các sinh viên làm nghiên cứu khoa học hoặc làm khóa luận tốt nghiệp.

Idea 2

Thứ hai, bầu không khí trong thư viện sẽ rất là yên tĩnh vì mọi người phải tuân thủ quy định nghiêm ngặt về tiếng ồn.

Clarify

Điều này có thể khiến thư viện trở thành nơi lý tưởng cho mọi người để không chỉ thưởng thức đọc sách mà còn thoát khỏi sự hối hả của cuộc sống hiện đại.