WT2 – Moving businesses to rural areas 3

 

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Body 1

trở nên ngày càng nghiêm trọng

tìm kiếm công việc

cung cấp

xây dựng khu dân cư

có cơ hội mua được nhà

giảm một lượng lớn phương tiện cá nhân

có xu hướng

được giải quyết

 

Idea 1

Đầu tiên, vấn đề thiếu nhà đang ngày càng trở nên nghiêm trọng ở nhiều thành phố lớn vì ngày càng nhiều người từ các nơi khác di chuyển đến thành phố đề tìm kiếm công việc.

Clarify

Di dời xí nghiệp ra nông thôn sẽ cung cấp cho chính quyền địa phương những khu đất lớn để xây dựng thêm các khu dân cư. Kết quả là nó có thể giúp nhiều người dân có cơ hội mua được căn nhà ở thành phố hơn.

Idea 2

Thứ hai, vấn đề kẹt xe đang gia tăng.

Clarify

Chính sách này sẽ làm giảm một lượng lớn phương tiện cá nhân vì nhiều công nhân có xu hướng di chuyển ra vùng quê cùng với công ty của họ để giữ công việc. Vì vậy, vấn đề kẹt xe có thể được giải quyết.