WT2 – Moving businesses to rural areas 4

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Các công ty sẽ bị thiệt hại như thế nào khi phải di chuyển ra vùng nông thôn?

Clarify

Điều này có thể tác động như thế nào đến hoạt động kinh doanh của họ?

Idea 2

Các công ty sẽ gặp khó khăn gì khi tuyển dụng nhân lực mới ở vùng quê?

Clarify

Vì sao?