WT2 – Moving businesses to rural areas 5

 

Accommodation and transport problems are increasing in many large cities. Businesses are encouraged to move to rural areas. Do the advantages outweigh the disadvantages?

Body 2

chi một khoản tiền đáng kể

xây dựng lại cơ sở vật chất

mất một khoảng thời gian

gây suy yếu sức cạnh tranh

gặp khó khăn

tuyển dụng nhân lực có trình độ

thiếu cơ sở giáo dục chất lượng cao

 

Idea 1

Bất lợi đầu tiên đó là các công ty này sẽ phải chi một khoản tiền đáng kể để xây dựng lại cơ sở vật chất tại vùng nông thôn và mất một khoảng thời gian để tái khởi động các hoạt động kinh doanh.

Clarify

Điều này có thể gây suy yếu sức cạnh tranh của họ trên thị trường.

Idea 2

Bất lợi thứ 2 là các công ty này sẽ gặp khó khăn trong việc tuyển dụng nhân lực có trình độ tại vùng quê.

Clarify

Đây là vì những vùng này có thể thiếu cơ sở giáo dục chất lượng cao.