WT2 – Parenting courses 3

 

New parents should attend parenting courses to ensure the growth of their children. To what extent do you agree or disagree?

Body 1

cung cấp

cập nhật kiến thức

trở nên tự tin hơn

vượt qua khó khăn thử thách

 

Idea 1

Lý do đầu tiên đó là các khóa học này sẽ cung cấp cho ba mẹ trẻ kĩ năng cần phải có như dinh dưỡng và sơ cấp cứu, cũng như cập nhật cho họ những kiến thức mới nhất về chăm sóc trẻ em.

Clarify

Kết quả là ba mẹ trẻ có thể trở nên tự tin hơn trong việc chăm sóc con họ.

Idea 2

Lý do thứ hai đó là tham gia các khóa học này sẽ cho ba mẹ trẻ cơ hội kết bạn với những ba mẹ khác.

Clarify

Từ đó, họ có thể trao đổi kinh nghiệm chăm sóc trẻ và cùng hỗ trợ nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong việc nuôi dạy trẻ.