WT2 – Social life 3

 

Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both view and give your own opinion.

Body 1

thường xuyên giao tiếp

tăng hiệu suất làm việc

có điểm chung

 

Idea 1

Lý do đầu tiên là các công ty thường khuyến khích nhân viên thường xuyên giao tiếp và hỗ trợ nhau để tăng hiệu quả làm việc.

Clarify

Điều này tạo cơ hội cho nhân viên có được mối quan hệ gắn kết hơn với nhau.

Idea 2

Lý do thứ hai là nhân viên làm trong một công ty có thể có cùng sở thích và mục tiêu trong cuộc sống.

Clarify

Do vậy, điều này giúp họ dễ dàng có được điểm chung và kết bạn với nhau.