WT2 – Social life 4

 

Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both view and give your own opinion.

Body 2

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Vì sao nên không nên phát triển mối quan hệ với đồng nghiệp trong công ty?

Clarify

 

Idea 2

Để kết bạn với người bên ngoài nơi làm việc, mọi người phải thay đổi bản thân như thế nào?

Clarify

Điều này đặc biệt có lợi cho ai?