WT2 – Social life 5

 

Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both view and give your own opinion.

Body 2

cạnh tranh với nhau

có cơ hội thăng tiến

giữ được mối quan hệ

bước ra khỏi vùng an toàn

trở nên tự tin hơn

trở nên hòa đồng hơn

 

Idea 1

Thứ nhất, môi trường công việc là môi trường cực kì cạnh tranh.

Clarify

Đồng nghiệp thường phải cạnh tranh với nhau để có cơ hội thăng tiến và có mức thu nhập cao. Do vậy, rất khó để có giữ được mối quan hệ tốt với đồng nghiệp.

Idea 2

Thứ hai, để kết bạn với người bên ngoài nơi làm việc, mọi người sẽ phải bước ra khỏi vùng an toàn, do đó sẽ trở nên tự tin hơn.

Clarify

Điều này sẽ rất có lợi cho những người muốn cải thiện kĩ năng giao tiếp và trở nên hòa đồng hơn.