WT2 – Sports 2

 

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Body 1

Hướng dẫn: trả lời thành câu tiếng Việt hoàn chỉnh

Intro

Idea 1

Chơi thể thao đồng đội sẽ giúp người chơi cải thiện kĩ năng gì?

Clarify

Kĩ năng này có thể giúp ích gì trong cuộc sống?

Idea 2

Chơi trong một tập thể sẽ cho người chơi cơ hội gì?

Clarify

Điều này có thể giúp họ trau dồi được kĩ năng nào?