WT2 – Sports 5

 

Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in individual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

Body 2

phát triển tính tực lực và kỉ luật

dựa vào nỗ lực bản thân

đạt thành tích mong muốn

phát triển sự tự tôn

trở nên tự tin và kiên cường hơn

đương đầu với thử thách

 

Idea 1

Đầu tiên, chơi thể thao cá nhân sẽ giúp người chơi phát triển tính tự lực và kỉ luật.

Clarify

Điều này là vì họ phải dựa vào nỗ lực của bản thân để luyện tập và đạt thành tích họ mong muốn.

Idea 2

Thứ hai, tham gia vào các bộ môn thể thao cá nhân có thể giúp trẻ em phát triển sự tự tôn.

Clarify

Có sự tự tôn cao sẽ khiến trẻ em trở nên tự tin và kiên cường hơn khi đương đầu với thử thách trong cuộc sống.