WT2 – Studying higher education 3

 

More and more people choose to move to other countries to study higher education. Do you think the advantages outweigh the disadvantages?

Body 1

cung cấp

phát triển tiềm năng

trở nên độc lập hơn

trang trải chi phí sinh hoạt

đóng góp

 

Hướng dẫn: dịch phần ý tưởng sang tiếng Anh

Idea 1

Lợi ích đầu tiên đó là trường đại học nước ngoài có thể cung cấp một môi trường học tập tối ưu cho học sinh - gồm khóa học chất lượng cao, giáo viên nhiều kinh nghiệm và cơ sở vật chất hiện đại. 

Clarify

Những điều này giúp học sinh phát triển tiềm năng toàn diện.

Idea 2

Lợi ích thứ hai đó là sống và học tập ở nước ngoài giúp học sinh trở nên độc lập hơn.

Clarify

Học sinh sẽ phải tự chăm sóc bản thân, nấu nướng và làm thêm để trang trải sinh hoạt phí. 

Idea 3

Lợi ích thứ ba đó là nếu ngày càng nhiều học sinh muốn học đại học nước ngoài, điều này sẽ tạo nên đội ngũ nhân lực chất lượng cao.

Clarify

Điều này sẽ góp phần rất lớn vào sự phát triển kinh tế cho quê hương của học sinh.