“Cảm ơn bạn đã ghé qua, hy vọng những chia sẻ của mình hữu ích cho bạn”

[Writing Task 1] – Table – Số liệu du lịch quốc tế tại 5 quốc gia

  The table shows statistics about the top five countries for international tourism in 2012 and 2013.   Phân tích – Đơn vị: million people, billion dollars – Danh mục: countries   Chuẩn bị chủ ngữ million people – the figure for people travelling to (tên quốc gia) – the number…

Continue Reading [Writing Task 1] – Table – Số liệu du lịch quốc tế tại 5 quốc gia

[Writing Task 1] – Pie – Lý do và những vấn đề khi ra đường tại Mỹ

  The charts below show reasons for travel and the main issues for the travelling public in the US in 2009.   Phân tích – Đơn vị: percent – Danh mục: reasons, issues   Chuẩn bị chủ ngữ reasons – the figure for Americans going out/ leaving their house for…

Continue Reading [Writing Task 1] – Pie – Lý do và những vấn đề khi ra đường tại Mỹ