Ebooks

Mục lục

01. Các Thì tiếng Anh thường được sử dụng viết Essay
02. Phân biệt các loại modal verb thường dùng viết Essay
03. Cách lập dàn ý cho ý tưởng
04. Triển khai ý tưởng với câu đơn

05. Linh hoạt từ vựng với word form
06. Linh hoạt từ vựng với collocation
07. Làm rõ ý tưởng với mệnh đề quan hệ
08. Đặt tình huống với mệnh đề điều kiện
09. Sự liên kết giữa các câu trong một đoạn văn

Ebook gồm 16 bài essay cơ bản được phân theo từng dạng và giải thích chi tiết cách làm kèm bài tập.

Bản đầy đủ của Ebook được tặng kèm khi tham gia thử thách IELTS 100 ngày hoặc Khoá tự học IELTS Writing.

Khoá tự học IELTS Speaking & Writing

Ebook gồm 20 bài Essay có phần giải thích từ vựng bằng từ đồng nghĩa, giúp việc đọc hiểu và tích luỹ từ vựng tiện lợi và hiệu quả hơn. Tất cả bài viết được chấm bởi cựu giáo khảo IELTS Mike Wattie.

Sách đã giúp nhiều bạn tự học IELTS đạt 7.0 Writing.

Bản đầy đủ của Ebook được tặng kèm khi tham gia thử thách IELTS 100 ngày hoặc Khoá tự học IELTS Writing.

Khoá tự học IELTS Speaking & Writing

Ebook gồm 29 bài Reports có phần giải thích từ vựng bằng từ đồng nghĩa, giúp việc đọc hiểu và tích luỹ từ vựng tiện lợi và hiệu quả hơn. Tất cả bài viết được chấm bởi cựu giáo khảo IELTS Mike Wattie.

Sách đã giúp nhiều bạn tự học IELTS đạt 7.0 Writing.

Bản đầy đủ của Ebook được tặng kèm khi tham gia thử thách IELTS 100 ngày hoặc Khoá tự học IELTS Writing. 

Khoá tự học IELTS Speaking & Writing