A NEW MANTIS SPECIES IN VIETNAM WAS NAMED AFTER DAVID ATTENBOROUGH

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

A NEW MANTIS SPECIES IN VIETNAM WAS NAMED AFTER DAVID ATTENBOROUGH

If you’ve ever stared into nature and had the calming voice of an elderly British man enter to narrate the scene, you are probably a David Attenborough fan.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

MỘT LOÀI BỌ NGỰA MỚI Ở VIỆT NAM ĐÃ ĐƯỢC ĐẶT THEO TÊN CỦA DAVID ATTENBOROUGH

Nếu bạn đã từng nhìn vào thiên nhiên và có một giọng nói êm dịu của một người đàn ông lớn tuổi người Anh xuất hiện để kể lại bối cảnh đó, bạn có thể là một người hâm mộ David Attenborough.

Source

[/bg_collapse]