ARE ASIANS REALLY LESS PRONE TO SKIN CANCER? OR ARE WE MISSING THE EARLY SIGNS?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ARE ASIANS REALLY LESS PRONE TO SKIN CANCER? OR ARE WE MISSING THE EARLY SIGNS?

Health experts explained why we shouldn’t get complacent – especially if you have a darker skin tone. And no, your mask or makeup with SPF isn’t enough protection at all.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

NGƯỜI CHÂU Á CÓ THỰC SỰ ÍT BỊ UNG THƯ DA HƠN KHÔNG? HAY CHÚNG TA ĐANG BỎ SÓT NHỮNG DẤU HIỆU BAN ĐẦU?

Các chuyên gia sức khỏe đã lý giải tại sao chúng ta không nên tự mãn – đặc biệt nếu bạn có màu da sẫm hơn. Và không, khẩu trang hoặc lớp trang điểm có SPF của bạn không đủ bảo vệ chút nào đâu.

Source

[/bg_collapse]