ARE YOUR HIGH BLOOD SUGAR LEVELS UNDERMINING YOUR WORKOUTS?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

ARE YOUR HIGH BLOOD SUGAR LEVELS UNDERMINING YOUR WORKOUTS?

Eating a diet high in sugar and processed foods could put a dent in our long-term health in part by changing how well our bodies respond to exercise.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

LƯỢNG ĐƯỜNG HUYẾT CAO CÓ ĐANG LÀM SUY YẾU BÀI TẬP THỂ DỤC CỦA BẠN KHÔNG?

Việc ăn một chế độ ăn nhiều đường và thực phẩm đã chế biến có thể gây suy giảm cho sức khỏe lâu dài của chúng ta một phần bằng cách thay đổi cách cơ thể chúng ta phản ứng với việc tập thể dục hiệu quả đến mức nào.

Source

[/bg_collapse]