BUZZES FROM A HONEY COLLECTING DAY IN NORTHERN VIETNAM

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

BUZZES FROM A HONEY COLLECTING DAY IN NORTHERN VIETNAM

It was just another day as Vu Van Thai and his family members traveled to Hoa Binh Province, approximately 75 kilometers from Hanoi, to harvest fine-quality honey from their bee colonies, a routine they have done over the past three decades.

 

 

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

TIẾNG KÊU VO VO TỪ MỘT NGÀY THU THẬP MẬT ONG Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM

Đó chỉ là một ngày như mọi ngày khác khi Vũ Văn Thái và các thành viên gia đình anh đi đến tỉnh Hòa Bình, cách Hà Nội xấp xỉ 75 km để thu hoạch mật ong chất lượng cao từ các đàn ong của họ, một thói quen mà họ đã thực hiện trong ba thập kỷ qua.

Source

[/bg_collapse]