WHAT MAKES SOME PEOPLE MORE RESILIENT AND COPE BETTER THAN OTHERS?

 

Đọc và dịch câu dưới đây vào ô bên dưới

WHAT MAKES SOME PEOPLE MORE RESILIENT AND COPE BETTER THAN OTHERS?

The very earliest days of our lives, and our closest relationships, can offer clues about how we cope with adversity.

[bg_collapse view=”button-orange” color=”#4a4949″ icon=”eye” expand_text=”Check” collapse_text=”Show Less” ]

ĐIỀU GÌ KHIẾN MỘT SỐ NGƯỜI KIÊN CƯỜNG HƠN VÀ ỨNG PHÓ TỐT HƠN NHỮNG NGƯỜI KHÁC?

Những ngày đầu tiên trong cuộc đời, và những mối quan hệ gần gũi nhất của chúng ta, có thể đưa ra manh mối về cách chúng ta ứng phó với nghịch cảnh.

Source

[/bg_collapse]